Úvod

ABRAST připravuje konferenci Odborně o Brně

Metropolitní oblasti jsou v evropském globálním měřítku vnímány jako hlavní nositelé ekonomického a společenského rozvoje. Na základě Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020, schválené vládou v roce 2013 za účelem investičního plánování, začaly v tzv. rozvojových územích České republiky vytvářet metropolitní oblasti a další sídelní aglomerace. Město Brno a jeho širší aglomerace je třetí největší metropolitní oblastí v ČR po Pražské a Ostravské MP s více než 600 tis. obyvatel.


Její úspěšný rozvoj je závislý především na úzké spolupráci Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Brněnská metropolitní oblast by měla fungovat jako jeden živý organismus vedený společným zájmem bez ohledu na správní hranice jednotlivých obcí. Pro fungování podobných územních celků nejsou v ČR formalizovány správní a legislativní podmínky, které by podporovaly řešení společných problémů. O to více by měly samosprávné orgány JMK, Statutárního města Brna a jednotlivých obcí začleněných do BMO hledat cesty pro vzájemnou spolupráci.

Plánovaná konference, která se uskuteční 23. listopadu 2016, je koncipována především jako odborné pojmenování problému brněnské metropolitní oblasti a výzva samosprávným orgánům k jejich řešení. Na ni bychom chtěli navázat v příštím roce 2. částí za reprezentativní účasti představitelů obecní a krajské samosprávy.

Více informací a kompletní program konference