Úvod

Naše cíle

Město má sloužit především lidem, kteří v něm žijí. Brno má díky své poloze a lidskému potenciálu velké rozvojové předpoklady, které ale zatím plně neužívá. Hlavním záměrem Asociace proto je stát se silným partnerem města při plánování dalšího rozvoje Brna.

Rozvoj města by měl převyšovat politické zájmy. Politici jsou voleni na čtyři roky, dnešní urbanistické kroky ale ovlivní obyvatele Brna za 100 i 200 let. Chceme, aby se do územního plánování zapojli odborníci, kteří se dívají dál, než za horizont jednoho volebního období. Proto jsme vytvořili silné sdružení, ve kterém bude mít Brno zkušeného partnera.

Funkční partnerská platforma

Chceme vytvořit partnerskou platformu mezi městem, architekty, urbanisty, staviteli a investory, na které se bude konstruktivně řešit další rozvoj města, otázky územního plánování a kultivovat prostředí pro investiční výstavbu.

Pomoc s brněnským územním plánem

Chceme upozornit, že brněnský územní plán v současné podobě zaostává za reálnou poptávkou veřejnosti po nemovitostech k bydlení i v komerční oblasti. Pokud budeme nadále nečinně čekat, toto manko poroste.

Shoda politiků s odborníky

Chceme, aby město Brno vytvořilo územní plán, na kterém bude panovat široká shoda politiků i odborníků, který pomůže rozvoji města na dalších sto let a který se bude řídit hlavně tím, že město má sloužit životu lidí, kteří v něm bydlí. Asociace sdružuje profese, které jsou při přípravě výstavby jak tvůrci, tak významnými uživateli územního plánu. Chceme proto městu s územním plánováním pomoci.

Fandíme mladým inovátorům

Chceme prosadit, aby diskuze o rozvoji města byla otevřena především vzdělaným mladým lidem, kteří již dnes tvoří významnou část obyvatel města a kterým by jeho budoucnost a prosperita neměly být lhostejné. Jsme připraveni jim poskytovat všechny informace o rozvojových záměrech členů asociace a vysvětlovat naše záměry.

Boj proti bezúčelnému blokování staveb

Chceme hledat společný postup proti lidem, kteří bezúčelně blokují i prospěšné stavby. Uznáváme ochránce přírody a odborníky, kteří se snaží, aby se město rozvíjelo v souladu s životním prostředím a přírodou. Budeme s nimi spolupracovat a diskutovat. Odmítáme ale aktivity lidí, kteří z principu blokují všechny stavby a v některých případech stavitele těmito blokádami vydírají. Mnohokrát tak brzdí rozvoj města i u řady veřejně prospěšných a smysluplných záměrů.