Úvod

O asociaci

Asociace brněnských architektů a stavitelů je profesní apolitické sdružení odborníků, kterým záleží na rozvoji Brna. Chtějí se zasadit, aby se město rozvíjelo způsobem, který bude co nejlépe sloužit lidem, jenž s ním mají spojený svůj každodenní život. Sdružuje architekty, urbanisty, stavitele, projektanty i investory a je otevřené i všem dalším profesím, které usilují o rozvoj města.

Brno má díky své poloze a lidskému potenciálu velké rozvojové předpoklady, které ale zatím plně neužívá. Hlavním záměrem Asociace je stát se silným partnerem města při vytváření stabilního prostředí pro jeho trvale udržitelný rozvoj a pomoci Brnu při vytváření územnímu plánu, na kterém bude panovat široká shoda odborníků.

Vedení asociace

Ing. Marek Vinter, MBA
Předseda správní rady
Celý svůj profesní život se věnuje stavebnictí, více než 12 let pak investiční výstavbě. Podílel se na řízení několika úspěšných bytových a komerčních projektů.
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb
Místopředseda správní rady
Od roku 2010 je ředitelem stavební firmy KALÁB. Navazuje na úspěšné podnikání svého otce, který firmu založil už v roce 1993. Od roku 2019 se plně věnuje developerské činnosti.
Prof. Ing. Karel Tuza, CSc.
Místopředseda správní rady
Významný brněnský architekt, spoluzakladatel architektonické kanceláře A PLUS
Ing. arch. Tomáš Zlámal
Člen správní rady
Významný brněnský architekt, člen spolku Obecní dům Brno, v letech 1994-2000 člen představenstva České komory architektů, majitel architektonického studia Atelier Zlámal.
Mgr. František Šudřich
Člen správní rady
Pracuje jako marketingový manažer pro společnost Trikaya Czech Republic. Pravidelně zpracovává a vydává analýzy vývoje trhu novostaveb v Brně.
Ing. Tomáš Beneš
Člen správní rady
Od roku 2007 pracuje v developmentu, věnuje se zejména akvizici nových investičních příležitostí. Od roku 2022 je ředitelem developerské společnosti AVRIOINVEST.
MVDr. Hana Vyplelová
členka správní rady
Výkonná ředitelka společnosti IMOS development.