Úvod

O asociaci

Asociace brněnských architektů a stavitelů je profesní apolitické sdružení odborníků, kterým záleží na rozvoji Brna. Chtějí se zasadit, aby se město rozvíjelo způsobem, který bude co nejlépe sloužit lidem, jenž s ním mají spojený svůj každodenní život. Sdružuje architekty, urbanisty, stavitele, projektanty i investory a je otevřené i všem dalším profesím, které usilují o rozvoj města.

Brno má díky své poloze a lidskému potenciálu velké rozvojové předpoklady, které ale zatím plně neužívá. Hlavním záměrem Asociace je stát se silným partnerem města při vytváření stabilního prostředí pro jeho trvale udržitelný rozvoj a pomoci Brnu při vytváření územnímu plánu, na kterém bude panovat široká shoda odborníků.

Vedení asociace

Ing. Marek Vinter, MBA
Předseda správní rady
Celý svůj profesní život se věnuje stavebnictí, více než 12 let pak investiční výstavbě. Podílel se na řízení několika úspěšných bytových a komerčních projektů.
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb
Místopředseda správní rady
Od roku 2010 je ředitelem stavební firmy KALÁB. Navazuje na úspěšné podnikání svého otce, který firmu založil už v roce 1993. Od roku 2019 se plně věnuje developerské činnosti.
Mgr. František Šudřich
Člen správní rady
Výkonný ředitel developerské společnosti IMPERA styl, dříve obchodní ředitel společnosti Trikaya. V oboru od roku 2011, autor pravidelných analýz vývoje trhu novostaveb v Brně.
Ing. Tomáš Beneš
Člen správní rady
Od roku 2007 pracuje v developmentu, věnuje se zejména akvizici nových investičních příležitostí. Od roku 2022 je ředitelem developerské společnosti AVRIOINVEST.
MVDr. Hana Vyplelová
Členka správní rady
Výkonná ředitelka společnosti IMOS development.
Dalibor Lamka
Člen správní rady
Výkonný ředitel a předseda představenstva skupiny Trikaya, kterou založil v roce 2010 po návratu ze Švýcarska. Dlouhodobě se zajímá o problematiku udržitelného a dostupného bydlení a moderní architekturu a urbanismus.
Ing. Martin Diviš
Člen správní rady
Obchodní ředitel a místopředseda představenstva společnosti Komfort.