Úvod

Asociace brněnských architektů a stavitelů zvolila nové vedení

Na valné hromadě, konané 20. 10. 2015, zvolili brněnští stavitelé a architekti nové vedení své asociace. „Počet členů správní rady jsme rozšířili. Věříme, že více zapojených členů nám pomůže ještě lépe fungovat a naplňovat vytyčené cíle.“ Vysvětlil volbu nového vedení bývalý předseda správní rady Tomáš Kaláb. Nově tak správní rada Asociace brněnských architektů a stavitelů působí ve složení: Tomáš Kaláb (KALÁB), Marek Vinter (AvrioInvest), František Šudřich (Trikaya), Jaroslav Dokoupil (Arch.Design), Tomáš Zlámal (Ateliér Zlámal), Karel Tuza (A Plus), Hana Vyplelová (IMOS development) a Tomáš Beneš (BEMETT). Novým předsedou správní rady byl zvolen Marek Vinter.

Na společné schůzi všech členů Asociace byly vytyčeny cíle jejího dalšího směřování. Tři členové správní rady působí v poradním orgánu radnice pro rozvoj města – Brněnské ozvučné desce, a další možnosti, jak městu pomoci, Asociace zvažuje i u dalších projektů. „Spolu s náměstkem primátora, panem Anderem, jsme se na společném jednání probírali naši spolupráci v rámci plánování útvaru hlavního architekta. Asociace by mohla být jedním z členů kontrolního orgánu, který by hlídal nezávislé fungování nově zřizovaného Útvaru hlavního architekta.“ Vysvětluje Karel Tuza, místopředseda ABRAST. „Právě nezávislost a vysoký korupční potenciál je často kritizovaným hlediskem nového Útvaru. Dohled architektů a stavitelů, jakožto významných uživatelů Územního plánu, by pomohl k zajištění lepší kontroly a transparentnosti.“ Doplňuje Marek Vinter, předseda ABRAST.

Dalším důležitým cílem Asociace je zajištění dobré informovanosti veřejnosti v oblasti územního plánování v Brně. Po zrušení aktualizace územního plánu prochází nově připravené změny schvalovacími procesy v podobě jednotlivých balíků. Veřejnost se ale o konkrétních změnách dozvídá jen strohé informace. O obsahu jednotlivých balíků radnice informuje jen v minimální míře. „Jsme rádi, že pan náměstek vyhověl našemu požadavku a připravované změny tak nyní občané naleznou na webu již před rozhodnutím Zastupitelstva města Brna o zahájení pořizování. Mohou tedy zjistit, které změny územního plánu město připravuje.“ Vysvětluje situaci architekt Jaroslav Dokoupil.

Do budoucna Asociace plánuje také organizování vzdělávacích akcí a to jak pro členskou základnu, tak veřejnost. Členové Asociace pravidelně vystupují na veřejných konferencích a debatách týkajících se plánování a rozvoje měst. V nejbližší době proběhnou také jednání s nově vzniklou pražskou Asociací developerů o možnostech navázání spolupráci na celorepublikové úrovni, která by napomohla výměně zkušeností s plánováním a rozvojem v jiných městech a regionech.

Asociace sdružující odborníky z oblasti výstavby a plánování rozvoje města krom toho také již nyní funguje jako kvalifikovaný zdroj informací pro odborné instituce a média.