Úvod

Brněnská ozvučná deska se poprvé rozezněla

V pondělí 29. 6. 2015 se konalo první ustavující setkání Brněnské ozvučné desky (BOD) – nového poradního orgánu pro plánování a rozvoj města Brna. Názvem „ozvučná deska“ je označován formát diskuse, ve kterém se primátorem osobně pozvaná různorodá skupina osobností a odborníků snaží formulovat doporučení pro postup samosprávy města v otázkách plánování a tvorby města.

Pravidelná setkání zvolených členů a přizvaných odborníků se budou konat 4-5krát ročně, přičemž pokaždé budou diskutována konkrétní předem známá témata. Proces navrhování témat je otevřený a veřejný. Za výběr témat a přípravu podrobnějších podkladů je zodpovědná desetičlenná Pracovní skupina pro tvorbu města, kterou ustanovila Rada města Brna (za vedení města Petr Vokřál, Martin Ander, Olga Nováková, Marie Zezůlková, externí experti Ondřej Mulíček, Tomáš Ctibor, Jakub Kynčl, Jakub Kořínek, Petr Bořecký, Aleš Burian).

Prezentaci navrhovaných témat provádí odborný garant či nositel tématu. Následně je vedena diskuse v paralelních menších skupinách čítajících cca 20 účastníků. Tak aby se ke slovu dostalo více lidí a debata mohla být hlubší. Práce ve skupinách je vedena zkušenými facilitátory. Na závěr se opět v širokém plénu formulují společné závěry a doporučení.

Diskusní setkání budou svolávána vždy na páteční odpoledne od 14 do 18 hodin. Nejbližší setkání se uskuteční 11. 9. 2015. Jedním z témat tohoto setkání bude otázka zřízení instituce městského architekta v Brně. Druhé téma bude vybráno z návrhů podaných v průběhu července. Máte-li návrh na některé téma, které by bylo vhodné na BOD otevřít, můžete se obrátit na správní radu, která téma podá jménem Asociace.

V rámci BOD má Asociace zastoupení v podobě stálých členů – předseda správní rady Tomáš Kaláb (nominován za ABRAST), místopředseda správní rady Jaroslav Dokoupil (nominován za odbornou sféru – architekti) a několika dalších členů v rámci členské základny Asociace. Našemu působení v poradním orgánu města přikládáme velký význam, budeme aktivně usilovat o prosazování zájmů Asociace a pravidelně informovat o projednávaných tématech.