Úvod

Město projednává Kancelář architekta města

Dnes projednává Komise RMB pro strategické plánování a rozvoj zřízení Kanceláře architekta města (KAM?), to je nový název. Zřízení samostatné příspěvkové organizace by měl schválit RMB v úterý 24.11. V činnostech se objevuje vedle již známých činností v samostatné působnosti samosprávy naplno také zpracovávání územně plánovacích dokumentací a podkladů – to zatím nebylo zcela jednoznačné. Ve zřizovacím dokumentu se nic nemluví o jakémkoliv kontrolním orgánu, pouze je zmínka provádění kontroly zřizovatelem. Rozpočet na příští rok je 10 mil. Kč.