Úvod

Město zakládá Brněnskou ozvučnou desku

Po vzoru pražské Metropolitní ozvučné desky vzniká v Brně nový poradní orgán primátor, který by měl pomáhat s rozvojem města. Na úvodní schůzku bylo přizváno 46 brněnských osobností z různých oblastí – investoři, architekti a urbanisté, zástupci města, osobnosti kultury či významní podnikatelé. Na pravidelné bázi by se tato skupina měla setkávat a řešit s městem témata týkající se rozvoje Brna.

Máme radost, že už po čtyřech měsících fungování jsme se vůči městu dokázali natolik etablovat, že nás do tohoto poradního orgánu přizvali. Účastníkem za ABRAST je předseda správní rady Tomáš Kaláb. Mimo to se Brněnské ozvučné desky bude účastnit i architekt Jaroslav Dokoupil, další člen správní rady Asociace.

Věříme, že odborná diskuze pomůže fungování města a budeme se snažit, aby naše role v Asociaci byla co nejvíce aktivní.

Prohlédněte si zvací dopis na úvodní setkání včetně seznamu všech účastníků.