Úvod

Právní analýza změn Územního plánu

Na schůzce zástupců Asociace brněnských architektů a stavitelů s primátorem města Brna přislíbila Asociace spolupráci při analýze právních postupů pořizování změn Územního plánu a při pořizování nového Územního plánu.

Asociace proto poptává nezávislou právní analýzu, která by měla městu přiblížit ideální postup pořizování avizovaných dílčích změn Územního plánu.

Druhým významným tématem, v rámci něhož jsme byli požádání o odborné právní vyjádření, je souběžné pořizování nového Územního plánu a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

O výsledcích právní analýzy budeme informovat.