Úvod

Překážky rozvoje bydlení v Brně – ABRAST diskutoval na radnici

Zástupci Asociace brněnských architektů a stavitelů se na pozvání náměstka Andera zúčastnili společného jednání na téma Překážky rozvoje bydlení v Brně.  V prvé řadě s povděkem kvitujeme, že se město tématem aktivně zabývá a uvědomuje si naléhavost situace. Setkání  proběhlo ve středu 24. 8. 2016 za účasti vedení Statutárního města Brna a správní rady Abrast.

Společné diskuzi předcházely čtyři prezentace, které informovaly o problematice překážek výstavby. Zástupci OÚPR prezentovali vývoj zastavěnosti a disponibility ploch bydlení, územní překážky rozvoje bydlení ve vybraných lokalitách a vedení bytového odboru připojilo prezentaci popisující problematiku bydlení v Brně z pohledu města. Čtvrtou prezentaci představila naše Asociace a shrnula překážky bytové výstavby z hlediska problematiky investorsko-ekonomické a urbanistické, včetně charakteristických příkladů problémů jednotlivých lokalit.

Jsme rádi, že si město uvědomuje, že objem nové výstavby je nižší než potřeba obyvatel města, na trhu s byty není dostatečná nabídka různých druhů bytů a přitom právě bydlení je významným aspektem, který může napomoci ke změně současné nepříznivé demografické struktury města z hlediska věku jeho obyvatel a nastavení bydlení kladných migračních trendů zejména mladých a vzdělaných skupin obyvatelstva.

V závěrečné společné diskuzi byla vybrána hlavní konkrétní témata, která budou předložena RMB pro rozhodnutí o jejich dalším rozpracování:

  • Stav územního plánu a jeho změn s cílem jejich zjednodušení a zrychlení
  • Vytvoření podkladu pro stanovení priorit pro investice do infrastruktury ve vybraných lokalitách
  • Vypracování pravidel spolupráce města a soukromých stavitelů

Považujeme toto jednání svým způsobem za průlomové ve vztahu ABRAST a vedení SMB. Ukázalo se, že dokážeme přicházet s konkrétními náměty na řešení a jsme schopni na nich pracovat. Věříme, že společná diskuze nad těmito zásadními otázkami bude nadále pokračovat, jak pan náměstek přislíbil.