Úvod

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje

Dne 22. 6. 2015 zaslal předseda Tomáš Kaláb jménem Asociace brněnských architektů a stavitelů připomínky k návrhů Plánu dílčího povodí Dyje, které se týkají záplavových oblastí v Brně. Jedná se zejména o tři poznámky k řešení záplavových území v oblasti Svratky a Svitavy v Brně:

  • možnost stavět podsklepené budovy (resp. alespoň podzemní garáže) s dostatečným technickým zajištěním proti záplavám
  • možnost stavět nevyvýšená přízemní podlaží
  • individuální posuzování jednotlivých staveb s přihlédnutím je konkrétnímu povodňovému riziku

Kompletní připomínky: