Úvod

Projednání Zásad územního rozvoje JMK zahájeno

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 18. března 2015 vzala na vědomí zahájení projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území. Protože půjde o dokument, který významně ovlivní rozvoj nejenom jižní Moravy,ale také města Brna jako krajského města a ekonomického, společenského a kulturního centra kraje, chceme vás na zahájení jeho projednávání upozornit.

Původní Zásady územního rozvoje JMK byly zrušena v roce 2012 rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Důvodem zrušení bylo nedostatečné posouzení kumulativních a synergických vlivů dopravních staveb na životní prostředí, a to především v  jižní a jihozápadní  oblasti brněnské aglomerace (silnice R43, R52 a jižní tangenty). Proto bude mít nový návrh ZUR, které vzejde z následujícího projednávání, velký význam také pro město Brno a jeho nový územní plán. Práce na novém územním plánu byly totiž přerušeny v roce 2012 po zrušení ZUR. O postupu  projednávání a souvislostí mezi ZUR JMK a ÚP města Brna vás budeme podrobněji informovat v dalších aktualitách.

S návrhem zásad se můžete podrobně seznámit prostřednictvím webové stránky www.zurka.cz, která byla spuštěna současně se zahájením projednávání ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území v pondělí 23. března

Autor: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil