Úvod

Setkání s brněnským primátorem

Ve čtvrtek 9.4. proběhlo jednání mezi správní radou Asociace a vedením města, zastoupeným primátorem Petrem Vokřálem, jeho náměstkem pro oblast technickou panem Richardem Mrázkem a vedoucí kanceláře strategie města Marií Zezulkovou.
Během více než hodinového velmi otevřeného a konstruktivního jednání jsme vedení města informovali o vzniku Asociace brněnských architektů a stavitelů jako reakci na kritickou situaci v oboru přípravy investiční výstavby po zrušení Aktualizace ÚPmB. Pan primátor uvítal vznik asociace jako partnera pro hledání cest ke zlepšení situace v oblasti rozvoje města. Byla prodiskutována možnost vytvoření společné pracovní platformy, která by se zabývala problematikou vytvoření stabilního prostředí pro náš obor. Diskutovali jsme také otázku přístupu k informacím a možnost připomínkování rozvojových dokumentů města. Nabídli jsme vedení města znalosti a zkušenosti našich členů z oblasti investiční výstavby a možnost jejich uplatnění v pracovních orgánech města.
Z jednání jsme měli velmi dobrý pocit a věříme, že se rychle podaří nastavit funkční systém dlouhodobé spolupráce. O dalším vývoji vás samozřejmě budeme informovat.