Úvod

Soukromá investiční výstavba nemůže financovat sociální bydlení

Reakce na Koncepci sociálního bydlení 2015-2025
Asociace brněnských architektů a stavitelů reaguje na Koncepci sociálního bydlení 2015-2025, která byla schválena v pondělí 12. Října 2015. Z koncepce má vycházet zákon o sociálním bydlení, který by měl podle plánu začít platit od roku 2017. Tato koncepce zvažuje možnost, aby při výstavbě nových bytových domů bylo povinností developerů vyhradit určité procento nově vznikajících bytů jako sociální nebo dostupné.
Jménem Asociace brněnských architektů a stavitelů se dovolujeme vůči tomuto návrhu ohradit. Představa, že typický klient nového bytu, tj. mladá rodina s malými dětmi s uzavřenou hypotékou na 30 let, bude dlouhé roky splácet byt svého souseda, je pro nás zcela absurdní. Propojovat tímto způsobem sociální funkci státu se soukromým podnikáním, které již tak získává ze strany úřadů a
státních orgánů velmi malou podporu, považujeme za zcela neopodstatněný krok. Stejně tak nesouhlasíme s vyjádřením nedávno odvolaného náměstka pražské primátorky Matěje
Stropnického, že je žádoucí rozptylovat bytový fond sociálního bydlení i do sféry novostaveb. „Novostavby svou kvalitou a hodnotou představují to nejlepší na trhu nemovitostí. Klienti jsou ochotni za byt v novostavbě ze zcela racionálních důvodů platit vyšší kupní cenu, než za starší byty. Je neopodstatněné, aby dražší nové byty byly povinně určeny jako sociální bydlení pro osoby, které svými příjmy nedosahují na běžné tržní nájemné.“ Komentuje vyjádření předseda Asociace brněnských architektů a stavitelů Marek Vinter. Tento stav by nejenom odrazoval klienty od koupě bytů v novostavbách, ale zároveň by snižoval hodnotu těchto nemovitostí.
Pan Stropnický se vyjadřuje, že převažovat budou osamělí senioři, mladé rodiny s malými dětmi nebo lidé se zdravotním postižením. S touto domněnkou také nesouhlasíme, protože dle Koncepce
sociálního bydlení by si bydlení v tzv. sociálních či dostupných bytech nárokovali všichni, jejichž dosavadní náklady na bydlení představují více než 40 % příjmů. Na takový byt by měla nárok každá
třetí domácnost, která v roce 2012 žila v nájmu, bez jakékoliv jiné charakteristiky, kterou zmiňuje pan Stropnický, krom nejnižší ekonomické úrovně. Dle návrhu by se v developerských projektech měly uvolňovat byty nejenom do kategorie tzv. dostupných, ale také přímo kategorie sociálních bytů – ty jsou dle Koncepce určeny také pro osoby žijící na ulici. „Jen těžko si umím představit, že by zájemce o byt v novostavbě investoval několik milionů korun s vědomím, že sousední byt bude zdarma přidělen osobě žijící trvale bez domova.“ říká místopředseda ABRAST Tomáš Kaláb.
„Paradoxem tohoto návrhu je, že rozdáváním bytů v novostavbách by narostla cena těch, které by šly klasicky do prodeje. Klienti ale určitě nebudou ochotni připlácet za byt, protože mají sociálně slabého souseda. Prodeje a následně i výstavba nových bytů by byly výrazně ohroženy.“ Dodává člen ABRAST Alexej Veselý, ředitel společnosti Trikaya.