Úvod

Souběžné pořizování nového ÚP a ZUR – vyjádření ABRAST

Správní rada Asociace brněnských architektů a stavitelů (ABRAST) se zadostiučiněním vzala na vědomí informaci zpravodajského serveru ČTK z 30.6.2015 (www.ceskenoviny.cz), podle které ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová potvrdila na společném jednání Rady města Brna a Rady Jihomoravského kraje 30.6. v Brně možnost pořizování Územního plánu města před dokončením Zásad územního rozvoje kraje.

Takový postup by znamenal významnou časovou úsporu v pořizování nového územního plánu města a zkrácení současného kritického stavu v oblasti přípravy investiční výstavby ve městě Brně. Asociace od svého vzniku v únoru 2015 takový postup podporovala a svůj názor opírala o nezávislé právní analýzy, které si nechala vypracovat.

Věříme, že se vedení města aktivně chopí nabízené příležitosti a rozhodne o pokračování prací na novém územním plánu města. Současně Správní rada Asociace vítá námět na vytvoření společné pracovní skupiny města a kraje, která by koordinovala práce na územním dokumentacích obou partnerů. Taková spolupráce by jistě přispěla ke kvalitě jak ZUR , tak Územního plánu města.

Správní rada ABRAST.